Pacestar UML Diagrammer

Pacestar UML Diagrammer

Тази програма ще ви помогне да създадете бързо и лесно UML 2.0 схеми
Оценка
 
Вашият глас
Резултат
1.6
100% чист софтуер. Проверете доклад.
Тази програма има 16 награди
Тази програма ще ви помогне да създадете бързо и лесно UML 2.0 схеми. С помощта на този инструмент можете да създадете диаграма дейност, клас и диаграми на обекта, диаграма на комуникация, диаграми възможности за използване на диаграми на последователност, диаграма на състоянието, диаграми пакети и диаграми на компонентите.
Информацията е актуализирана на:

Разширения