Pacestar UML Diagrammer

Pacestar UML Diagrammer

این برنامه به شما کمک می کند تولید UML 2.0 نمودارهای سرعت و به آسانی
امتیازدهی کاربر
 
رأی شما
نمره
2.0
100٪ نرم افزار تمیز. به گزارش کنید .
این برنامه 16 جایزه دریافت کرد
  • What is difference between Pacestar and DIA software?
    DIA Software is a more simpler version to use than PaceStar. However, both applications have been created to design UML diagrams and they offer all the necessary tools to accomplish this. Pacestar seems to offer additional features than DIA Software. The best way to check this is to visit their official websites (PaceStar, DIA Software).

نظرات

این برنامه به شما کمک می کند تولید UML 2.0 نمودارهای سرعت و به آسانی. با این ابزار شما می توانید فعالیت نمودار کلاس و شی دیاگرام ارتباطی نمودار use case دیاگرام توالی, نمودار حالت نمودار بسته بندی نمودارها و جزء نمودار.
اطلاعات به روز شده در:

افزونه‌ها

We are in CryptoPicture!