Pacestar UML Diagrammer

Pacestar UML Diagrammer

Chương trình này có thể giúp anh tạo ra UML 2.0 diagrams nhanh và dễ dàng
Người dùng đánh giá
 
Bình chọn của bạn
Điểm
2.0
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 16 giải thưởng
  • What is difference between Pacestar and DIA software?
    DIA Software is a more simpler version to use than PaceStar. However, both applications have been created to design UML diagrams and they offer all the necessary tools to accomplish this. Pacestar seems to offer additional features than DIA Software. The best way to check this is to visit their official websites (PaceStar, DIA Software).

Đánh giá

Chương trình này có thể giúp anh tạo ra UML 2.0 diagrams nhanh và dễ dàng. Với công cụ này, anh có thể tạo ra những hành động diagrams, lớp học và đối tượng diagrams, liên lạc diagrams, dùng trường hợp diagrams, chuỗi diagrams bang, trung sĩ, đóng gói diagrams và phần diagrams.
Thông tin được cập nhật vào:

Tiện ích mở rộng

We are in CryptoPicture!